+ 48 609 210 461 agata@corelacje.pl

cykl sesji

Towarzyszenie w procesie realnej zmiany w ważnej dla Ciebie sferze życia
Badanie FRIS trenerka Agata Gebhart

Zapraszam Cię na cykl sesji  podczas, którego będę Cię wspierać w budowaniu dobrej relacji ze sobą, z innymi i ze światem. Pomogę Ci odkryć Twoje talenty i wnosić je do ważnych dla Ciebie relacji. Nauczysz się jak komunikować swoje potrzeby i podejmować decyzje w zgodzie ze sobą.

Szczególnie polecam Ci jeśli właśnie:

 • masz problemy komunikacyjne w relacjach zawodowych lub osobistych
 • jesteś w konflikcie lub czujesz dyskomfort w ważnej dla ciebie relacji
 • chcesz poprawić jakość twoich relacji osobistych i zawodowych
 • zmieniasz lub planujesz zmienić pracę zawodową, stanowisko lub realizować nowy projekt
 • potrzebujesz określić swoją tożsamość zawodową i  ścieżkę kariery
 • odczuwasz niski poziom satysfakcji z wykonywanej pracy, spadek motywacji, masz symptomy wypalenia zawodowego

Jak będziemy pracować?

Podczas cyklu 6 – 12  sesji zaproponuję Ci zarówno sesje coachingowe jak i mentoringowe oraz narzędzia diagnostyczne m.in.: Feedback 360, badanie Stylu Myślenia i Stylu FRIS®, test na wewnętrzne motywatory.

Korzystam również z narzędzi i metod: Psychologii Zorientowanej na Proces, Analizy Transakcyjnej, Transformującej Obecności.

Metody i narzędzia dostosowuję do indywidualnego procesu każdej osoby.

  • Sesja trwa 90 min, w odstępie średnio co 2 – 3 tygodnie, nie częściej niż co tydzień i nie rzadziej niż co 4 tygodnie.
  • Sesje są przez Zoom lub w formie spotkań w gabinecie w Warszawie.
  • Pomiędzy sesjami potrzebujesz zarezerwować sobie czas na tzw. pracę własną wspieraną i inspirowaną przesłanymi przeze mnie rekomendacjami, materiałami, ćwiczeniami.

W ramach współpracy otrzymasz ode mnie: materiały edukacyjne, rekomendacje
lektur/filmów/artykułów, ćwiczenia do indywidualnego wykonania

1 KROK– sesja konsultacyjna

KROK 2 – Twoja decyzja

Zapraszam Cię na 60 minutową sesję konsultacyjną. Przed tą sesją otrzymasz ode mnie ankietę z pytaniami, które pozwolą mi lepiej poznać Ciebie i Twoje potrzeby, ale też Tobie pozwolą na lepsze poznanie siebie i Twojego celu.
Podczas sesji:

 • Posłucham z uważnością jakie są Twoje cele/wyzwania/trudności.
 • Poszerzysz swoją świadomość, otrzymasz cenne wskazówki.
 • Uzgodnimy obszar oraz cel/cele
 • Poznasz mój sposób pracy
 • Sprawdzimy czy ja i mój sposób pracy odpowiada Tobie i Twoim potrzebom

Po tej sesji umawiamy się, że do 3 dni otrzymuję od Ciebie odpowiedź co do Twojej decyzji dalszej współpracy.

Jeżeli Twoja odpowiedź jest pozytywna, otrzymujesz ode mnie kontrakt który określa warunki
i zasady naszej współpracy, żeby zapewnić Tobie i mnie komfort i efektywność współpracy.

UMÓW SIĘ NA SESJĘ KONSULTACYJNĄ

Jak będziemy pracować?

Jeżeli Twoja odpowiedź jest pozytywna, otrzymujesz ode mnie kontrakt który określa warunki
i zasady naszej współpracy, żeby zapewnić Tobie i mnie komfort i efektywność współpracy.

UMÓW SIĘ NA SESJĘ KONSULTACYJNĄ

Podczas cyklu 6 sesji proponuję zarówno sesje coachingowe jak i mentoringowe  oraz   narzędzia diagnostyczne m.in.: Feedback 360, badanie Stylu Myślenia i Stylu FRIS®, test na Wewnętrzne Motywatory.

Korzystam również z narzędzi i metod: Psychologii Zorientowanej na Proces, Analizy Transakcyjnej, Transformującej Obecności.
metody i narzędzia dostosowuję do indywidualnego procesu każdej osoby.

 • Spotykamy się 2 razy w miesiącu na 90 min sesje.
 • Sesje są przez Zoom lub w formie spotkań w gabinecie w Warszawie.
 • Pomiędzy sesjami potrzebujesz zarezerwować sobie czas na tzw. pracę własną wspieraną i inspirowaną przesłanymi przeze mnie rekomendacjami, materiałami, ćwiczeniami.
 • W ramach współpracy otrzymasz ode mnie: materiały edukacyjne, rekomendacje lektur/filmów/artykułów, ćwiczenia do indywidualnego

1 KROK – SESJA KONSULTACYJNA

Zapraszam Cię na 60 minutową sesję konsultacyjną. Przed tą sesją otrzymasz ode mnie ankietę z pytaniami, które pozwolą mi lepiej poznać Ciebie i Twoje potrzeby, ale też Tobie pozwolą na lepsze poznanie siebie i Twojego celu.
Podczas sesji:

 • Posłucham z uważnością jakie są Twoje cele/wyzwania/trudności.
 • Poszerzysz swoją świadomość, otrzymasz cenne wskazówki.
 • Uzgodnimy obszar oraz cel/cele
 • Poznasz mój sposób pracy
 • Sprawdzimy czy ja i mój sposób pracy odpowiada Tobie i Twoim potrzebom

 

2 KROK– TWOJA DECYZJA

Jeżeli Twoja odpowiedź jest pozytywna, otrzymujesz ode mnie kontrakt, który określa warunki i zasady naszej współpracy, żeby zapewnić Tobie i mnie komfort oraz efektywność współpracy.

Czego możesz się spodziewać?

Wchodzenie w nowe doświadczenie, działania

Podczas sesji oraz pomiędzy sesjami zaproszę Cię do wchodzenia w nowe doświadczenia, które będą wzmacniać Twoje nowe, korzystne sposoby myślenia i wzorce zachowania.
.

DoCENiANIE

Docenianie to bardzo ważny element motywacji, wsparcia dla naszych działań rozwojowych. Zauważyłam, że mamy większy tendencje do stawiania sobie wymagań, krytykowania niż doceniania.

Dlatego każdą sesję zaczynam od zaproszenia do doceniania każdego działania, które zbliża Cię do Twojego celu. 
.

Pogłębianie świadomości, autodiagnoza i autorefleksja

Żeby podejmować decyzje w zgodzie ze sobą, potrzebujesz lepiej  zrozumieć siebie czyli poznać  swój Wewnętrzny Zespół, nauczyć się odróżniać głos  Wewnętrznego Mentora od  Wewnętrznego Krytyka.
Dlatego na pierwszych sesjach zaproszę Ci do:

 • tzw mentalnej higieny osobistej czyli weryfikacji sposobu myślenia o sobie, innych, celu jaki chcesz osiągnąć ­ – sprawdzamy na ile to jak myślisz i działasz wspiera Cię, a jak a na ile może ograniczać.
 • poznania swoich Wewnętrznych Motywatorów, które przyczyniają się do naszych sukcesów, ale też bywają pułapkami.
 • poznania Twojego Wewnętrznego Mentora, Wewnętrznego Krytyka i Lidera Celu
 • poznania swojego Stylu Myślenia i Stylu Działania FRIS
 • przejrzenia się w lustrze innych osób czyli przejścia przez proces Feedbacku 360

PODSUMOWANIE

6 sesja jest sesją podsumowującą, jej celem jest weryfikacja na ile uzgodnione cele zostały zrealizowane, w jakim jesteś miejscu, co potrzebuje być jeszcze zaopiekowane i w jaki sposób.
Jeżeli będzie taka konieczność, umawiamy się na kolejne sesje.

Czego możesz się spodziewać?

Pogłębianie świadomości, autodiagnoza i autorefleksja

Żeby podejmować decyzje w zgodzie ze sobą, potrzebujesz lepiej poznać, zrozumieć i zweryfikować swoje  wzorce i strategie zachowań, tak żeby wspierały Cie w budowaniu satysfakcjonujących Cię relacji i efektywnej komunikacji.
Dlatego podczas sesji zaproszę Ci do:

 • tzw mentalnej higieny osobistej czyli sprawdzimy na ile to co myślisz i jak działasz wspiera Cię w Twoich celach, a jak ogranicza.
 • poznania swoich Wewnętrznych Motywatorów, które przyczyniają się do Twoich sukcesów, ale też ograniczają, sabotują Twoje cele.
 • poznania swojego Stylu Myślenia i Stylu Działania FRIS czyli Twoich naturalnych talentów, sposobu w jaki podejmujesz decyzje, działasz, komunikujesz się
 • przejrzenia się w lustrze innych osób czyli przejścia przez proces Feedbacku 360
 • poznania Twojego Wewnętrznego Mentora, Wewnętrzego Krytyka, nauczenia się ich rozpoznawania

Wchodzenie w nowe doświadczenie, działania

Podczas sesji oraz pomiędzy sesjami zapraszę Cię do wchodzenia w nowe doświadczenia, które będą wzmacniać Twoje nowe, korzystne sposoby myślenia i wzorce zachowania.
.

DoCENiANIE

Docenianie to bardzo ważny element motywacji, wsparcia dla naszych działań rozwojowych. Zauważyłam, że mamy większy tendencje do stawiania sobie wymagań, krytykowania niż doceniania.

Dlatego każdą sesję zaczynam od zaproszenia do doceniania każdego działania, które zbliża Cię do Twojego celu. 
.

PODSUMOWANIE

6 sesja jest sesją podsumowującą, której celem jest weryfikacja na ile uzgodnione cele zostały zrealizowane, w jakim jesteś miejscu, co potrzebuje być jeszcze zaopiekowane i w jaki sposób.
Jeżeli będzie taka konieczność, umawiamy się na kolejne  sesje.

Dlaczego warto?

Agata prowokuje do myślenia, do innego spojrzenia na wiele spraw i uczciwego zmierzenia się ze swoim ja, swoimi oczekiwaniami, celami i wartościami. Wspaniała atmosfera pozwala na otwartość, a ogromna wiara Agaty w możliwości uskrzydla i pomaga dotrzeć do potencjału jaki w sobie mamy. Niby na sesjach nie dzieje się nic wielkiego, ale efekty potem okazują się piorunujące. Sporo ciekawych narzędzi, które przez świetną zabawę pomogły mi zrozumieć i uporządkować mój świat wewnętrzny.

~ Joanna, właścicielka firmy

PO CO COACHING? PO CO MENTORING?

Coaching to metoda pracy rozwojowej, która:

 • poszerza świadomość na temat talentów oraz możliwości ich najlepszego wykorzystania
 • wspiera w określaniu celów i efektywnym ich realizowaniu
 • pomaga znaleźć najkorzystniejsze dla nas rozwiązania
 • pozwala wykryć i rozwiązać wewnętrzne konflikty
 • pomaga odkryć i transformować wewnętrzne blokady: ograniczające przekonania, strategie unikania
 • pomaga zmienić niekorzystne dla nas wzorce i nawyki

Mentoring to:

 • Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą mentora w danym obszarze np. budowania relacji, wnoszenia i rozwiązywania konfliktów w relacjach, udzielania rozwojowej informacji zwrotnej, radzeniem sobie ze stresem
 • Szybki dostęp do wiedzy na temat najlepszych rozwiązań, narzędzi.

Inwestycja w siebie

Cena miesięcznego pakietu czyli:

 • 2 sesje coachingowe, 90 min
 • materiały edukacyjne
 • rekomendacje rozwojowe
 • ćwiczenia, testy

840 zł online
930 zł w gabinecie w Warszawie

Zapraszam do kontaktu!

 

agata@corelacje.pl

+48 609 210 461