+ 48 609 210 461 agata@corelacje.pl

dla biznesu

lEADERSHIP coaching
TEAM COACHING
WARSZTATY ROZWOJOWE

dla biznesu

leadership coaching

team coaching

warsztaty rozwojowe

weekend z coachem

HOME | OFERTA | dla biznesu

Rzeczywistość biznesowa, jest coraz bardziej zmienna, złożona i nieprzewidywalna. Różnorodność pracowników w zespole, zanim stanie się potencjałem, najczęściej jest przyczyną konfliktów.

Spójność wartości, przekonań, stylu działania, w połączeniu z otwartością na różnorodność i zmienność, jest cennym zasobem w świecie szybko zmieniających się okoliczności, w którym działa również twoja organizacja i zespół.

☛ Masz otwartość na taką zmianę jako lider, właściciel firmy, członek zespołu, ale też jednocześnie czujesz wewnętrzny opór, obawy?

☛ Nie masz takiej otwartości, ale oczekuje tego od Ciebie organizacja, zespół?

☛ Masz taką otwartość, ale nie ma jej zespół, organizacja?

Jeżeli jesteś menadżerem zespołu, właścicielem firmy, liderem projektu
i doświadczasz trudności relacyjnych i komunikacyjnych w zespole,
to moja propozycja jest właśnie dla Ciebie.

 

 

JEŻELI MYŚLISZ SŁYSZYSZ
LUB MÓWISZ

 • w zespole wybuchają konflikty i hamują realizację projektu
 • ważne informacje docierają do mnie z plotek
 • trudne tematy są „zamiatane pod dywan,”
 • wszyscy chcą, ale nie mają czasu żeby się zaangażować
 • wszyscy czekają, nikt nie bierze odpowiedzialności
 • nasza praca nie jest doceniana
 • nie wiem jak udzielić informacji zwrotnej, obawiam się reakcji
 • kiedyś byłem jednym z nich, teraz nie chcą mnie słuchać jako szefa

dla biznesu

leadership coaching

team coaching

warsztaty rozwojowe

weekend z coachem

HOME | OFERTA | dla biznesu

Rzeczywistość biznesowa, jest coraz bardziej zmienna, złożona i nieprzewidywalna. Różnorodność pracowników w zespole, zanim stanie się potencjałem, najczęściej jest przyczyną konfliktów.

Spójność wartości, przekonań, stylu działania, w połączeniu z otwartością na różnorodność i zmienność, jest cennym zasobem w świecie szybko zmieniających się okoliczności, w którym działa również twoja organizacja i zespół.

☛ Masz otwartość na taką zmianę jako lider, właściciel firmy, członek zespołu, ale też jednocześnie czujesz wewnętrzny opór, obawy?

☛ Nie masz takiej otwartości, ale oczekuje tego od Ciebie organizacja, zespół?

☛ Masz taką otwartość, ale nie ma jej zespół, organizacja?

Jeżeli jesteś menadżerem zespołu, właścicielem firmy, liderem projektu i doświadczasz trudności relacyjnych i komunikacyjnych w zespole, to moja propozycja jest właśnie dla Ciebie. 

 

JEŻELI MYŚLISZ SŁYSZYSZ
LUB MÓWISZ

 • w zespole wybuchają konflikty i hamują realizację projektu
 • ważne informacje docierają do mnie z plotek
 • trudne tematy są „zamiatane pod dywan,”
 • wszyscy chcą, ale nie mają czasu żeby się zaangażować
 • wszyscy czekają, nikt nie bierze odpowiedzialności
 • nasza praca nie jest doceniana
 • nie wiem jak udzielić informacji zwrotnej, obawiam się reakcji
 • kiedyś byłem jednym z nich, teraz nie chcą mnie słuchać jako szefa

na co masz wpływ

Naszą współpracę zaczniemy od określenia Twoich obszarów wpływu, możliwości i zakresu zmiany.

Masz całkowity wpływ na zmianę swojej postawy

Zaproszę cię do:

 • zweryfikowania ograniczających sposobów myślenia, pułapek przekonań, nieskutecznych wzorców i strategii zachowań
 • stworzenie wspierających przekonań, skutecznych strategii zachowań
 • rozwoju kompetencji lidera np.: udzielanie informacji zwrotnej, rozwiązywania konfliktów, brania i oddawanie odpowiedzialności, asertywności
Masz duży wpływ na zmianę postaw swoich pracowników

Zaproszę cię do:

 • zmiany swojej postawy, która wpłynie na zmianę współpracowników, zespołu
 • stworzenia kultury nowych zachowań np. udzielanie informacji zwrotnej, wnoszenie konfliktów, otwartość na różnorodność, branie odpowiedzialności
 • inicjowania otwartych dyskusji na ważne tematy
 • wspólnego wypracowywania wartości i zasad współpracy
 • dbania o rozwój zespołu: warsztaty rozwojowe, team coaching
Masz znaczący wpływ na zmianę kultury organizacji

Zaproszę cię do:

 • zmiany swojej postawy, która wpłynie na zmianę w systemie
 • inicjowania spotkań z innymi  menedżerami – wspólne wypracowanie wartości i zasad współpracy
 • wnoszenia trudnych tematów i wspólne szukanie rozwiązań
Masz całkowity wpływ na zmianę swojej postawy

na zmianę swojej postawy:

 • zweryfikowanie: ograniczających sposobów myślenia, pułapek przekonań,
  nieskutecznych wzorców i strategii
 • stworzenie wspierających przekonań, skutecznych strategii
 • rozwój kompetencji np.: udzielanie informacji zwrotnej, rozwiązywania konfliktów, brania i oddawanie odpowiedzialności, asertywność
Masz duży wpływ na zmianę postaw swoich pracowników

na zmianę postaw swoich pracowników, członków zespołu poprzez:

 • zmianę swojej postawy, która wymusza ich zmianę
 • stworzenie kultury nowych zachowań np. udzielanie informacji zwrotnej, wnoszenie
  konfliktów, otwartość na różnorodność, branie odpowiedzialności
 • inicjowanie otwartych dyskusji na ważne tematy
 • wspólne wypracowanie wartości i zasad współpracy
 • dbanie o ich rozwój: warsztaty rozwojowe, team coaching
Masz znaczący wpływ na zmianę kultury organizacji

na zmianę kultury organizacji poprzez:

 • zmianę swojej postawy, która wymusza zmianę w systemie
 • inicjowanie spotkań z menedżerami – wspólne wypracowanie wartości i zasad
  współpracy
 • wnoszenie trudnych tematów i wspólne szukanie rozwiązań

coaching indywidualny

leadership coaching

Jest to metoda, która daje możliwość skupienia się na indywidualnym procesie zmiany, pokonywaniu trudności i ograniczeń w budowaniu i pełnieniu  roli lidera.

coaching indywidualny

leadership coaching

Jest to metoda, która daje możliwość skupienia się na indywidualnym procesie zmiany, pokonywaniu trudności i ograniczeń w budowaniu i pełnieniu  roli lidera.

 

Szczególnie polecam w sytuacji:

 • potrzeby rozwoju kompetencji miękkich lidera: udzielanie informacji zwrotnej, wnoszenie i rozwiązywanie konfliktów, branie i dawanie odpowiedzialności,
 • objęcia stanowiska lidera,
 • prowadzenia wymagającego zadania lub projektu (cross leadership),
 • reorganizacji w firmie,
 • poczucia braku satysfakcji lub wypalenia zawodowego.

 

LEADERSHIP COACHING

cykl 6- 10 sesji w formie spotkań osobistych
sesja trwa 120  min w odstępie co 1 – 2 tygodnie

Cel i szczegóły kontraktu są uzgadniane podczas sesji konsultacyjnej  z Klientem i Sponsorem (inicjator, beneficjent procesu zmiany Klienta)

Cena również zawiera:

 • zestaw ćwiczeń do indywidualnego wykonania pomiędzy sesjami
 • jednorazowa, telefoniczna konsultacja (30 min) pomiędzy sesjami

Szczególnie polecam w sytuacji:

 • potrzeby rozwoju kompetencji miękkich lidera: budowanie motywacji w zespole, udzielanie informacji zwrotnej, wnoszenie i rozwiązywanie konfliktów, branie i dawanie odpowiedzialności
 • objęcia stanowiska lidera
 • prowadzenia wymagającego zadania lub projektu (cross leadership),
 • reorganizacji w firmie
 • poczucia braku satysfakcji lub wypalenia zawodowego.

 

*Zapraszam na 90 minutową sesję konsultacyjną z Klientem i Sponsorem (inicjator i beneficjent procesu zmiany Klienta)..

coaching zespołowy

team coaching

Metoda pracy, dzięki której zespoły potrafią korzystać z różnorodności osobowości członków, są prężne i elastyczne w sytuacjach zmiany oraz potrafią rozwiązywać pojawiające się konflikty,
a z czasem są samozarządzające się.

 

 

To metoda pracy z zespołem, która:

 • wspiera uwolnienie twórczego potencjału w sytuacjach generujących napięcia i konflikty.
 • pozwala wyzwolić inicjatywę i poczucie odpowiedzialności członków zespołu.
 • poprawia komunikację i wzmacnia wewnętrzną motywację.
 • kładzie nacisk na samoświadomość, autodiagnozę i poszerzoną percepcję (uważność)

 

Etapy pełnego procesu
 • Spotkanie z liderem – określenia potrzeb, oczekiwań, zasad współpracy, modelu procesu.
 • Spotkanie z zespołem – nawiązanie relacji, uzgodnienie celu procesu, modelu pracy,
  zebranie oczekiwań.
 • Diagnoza zespołu – wywiady, ankiety, testy osobowości
 • Sesje coachingowe z zespołem (3-5) – analiza wyników ankiet, feedback, określenie celówi planu działania, facylitowanie procesów zachodzących w zespole.
 • Podsumowanie – analiza rezultatów vs. uzgodnione cele, feedback, celebrowanie sukcesów,
Metody i narzędzia

coaching, narzędzia psychologii procesu, model 5 dysfunkcji zepołu Lencioniego, Koło Wartości,  udzielanie informacji zwrotnej model FUCO, facylitacja,  Action Learning metodą WIAL.

Korzyści dla zespołu i firmy
 • zwiększenie świadomości różnorodności ról, postaw i potencjału wśród członków zespołu,
 • uzgodnienie celu, misji i wartości,
 • wzrost motywacji i zaangażowania w zespole,
 • poprawa komunikacji w zespole,
 • rozwój kreatywności i efektywności w zespole,
 • integracja zespołu.
Szczególnie polecamy w sytuacji
 • kiedy przed zespołem stoją nowe, ważne projekty,
 • kiedy zespół chce zwiększyć swoją skuteczność,
 • jeżeli w zespole pojawiły się konflikty, spadek motywacji,
 • spadku efektywności, opóźnienia w realizacji celów,
 • reorganizacji firmy (określenia nowych ról, zmiana ról),
 • nowo utworzonego zespołu, zmiany lidera

*Zapraszam na 90 minutową sesję konsultacyjno-diagnostyczną ze Sponsorem czyli inicjatorem i beneficjentem procesu zmiany(właściciel, lider zespołu, HR BP).

WARSZTATY ROZWOJOWE

dla zespołów

Polecam warsztaty rozwojowe dla zespołów wspierające rozwój konkretnych kompetencji. Przed złożeniem oferty zawsze przeprowadzam diagnozę (wywiady, ankieta) aby zaproponowana forma współpracy była najlepszą odpowiedzią na potrzeby Klienta.

JAKIE GRAMY ROLE? 

diagnostyka ról w zespole, integracja przez zabawę

Warsztat rozwojowy dla zespołu, który jest połączeniem integracji (gra „Escape Room”) z elementami diagnostyki (typy osobowości, role) oraz  informacji zwrotnej. Chcesz się przekonać, jak wspólna zabawa może wpłynąć na efektywność Twojego zespołu?

 

CO NAS MOTYWUJE?

motywacja oparta o wartości

Którego celem jest wzmocnienie współpracy i zaangażowania zespołu, poprzez wypracowanie wspólnych wartości i Kodeksu Zespołu. Budujący poczucie przynależności i trwałej motywacja opartej na osobistych wartościach.

 

JAK SIĘ KOMUNIKUJEMY?

komunikacja oparta o informację zwrotną

Warsztat rozwojowy dla zespołów i liderów, jak udzielać informacji zwrotnej w sposób wspierający rozwój pracowników i efektywną współpracę w zespole. Przekazanie feedbacku oraz jak feedback może nas uchronić przed „robieniem huśtawek”?

 

WEEKEND Z COACHEM

ekskluzywna forma coachingu
połączona z odpoczynkiem

maj – październik

Ekskluzywna, kameralna forma coachingu połączona z wypoczynkiem, z dala od zgiełku miasta i codziennych obowiązków. Umożliwia autentyczny kontakt ze sobą, chwilę zatrzymania i refleksji, poszukanie odpowiedzi na ważne dla nas pytania. Do wyboru są różne opcje, w zależności od potrzeb.

 

rekomendacje

Coaching z Agatą był najcenniejszym doświadczeniem w drodze do mojego celu. Dzięki coachingowi wzrosło moje poczucie własnej wartości, wiara w siebie i swoje możliwości, a także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach biznesowych. Nasze sesje zmieniły moje podejście do klientów oraz spojrzenie na zarządzanie własną firmą oraz ludźmi.

~ Kamil Sikora, właściciel firmy

Agata stworzyła mi bardzo komfortową przestrzeń w której poczułem, zrozumiałem i uzdrowiłem siebie. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem tak sprzyjających warunków do samoobserwacji, a dzięki kierowaniu mojej uwagi przez Agatę, na kolejne elementy konstrukcji wewnętrznej postępy były systematyczne i trwałe. W kilka miesięcy uzyskaliśmy znacznie większe postępy w porównaniu do poprzednich lat moich samodzielnych działań. W pełni polecam profesjonalne wsparcie Agaty.

~ Piotr, właściciel firmy

Były momenty, gdy Agata nie pozwoliła mi uciec w strefę komfortu, tylko pomogła dotrzeć do sedna moich „problemów/wyzwań” dzięki przyciśnięciu mnie bardziej niż ja bym siebie przycisnął. Bo ja uciekałem od konfrontacji. Agata mogła odpuścić, ale tego nie zrobiła. Wiedza – żeby być coachem może niekoniecznie trzeba być ekspertem od życia klienta, ale trzeba być ekspertem od coachowania po czymś więcej niż jednym kursie. Agata tę wiedzę ma. Skuteczność – na koniec chcesz mieć rezultat. Oczywiście zależy też od Ciebie, ale dzięki pracy z Agatą do niego dotrzesz, jeżeli podejdziesz do tego na poważnie. Jeżeli ktoś mnie pyta o coacha, z którym chce przepracować głębszą zmianę i pracę ze sobą polecam Agatę.

~ Mariusz Kapusta, właściciel firmy

Agata świetnie nawiązuje kontakt i daje poczucie komfortu i zaufania podczas sesji. Jest bardzo nowatorska w podejściu do podejmowanych dyskusji. Jej szerokie interpersonalne kompetencje i świetna metodyka dodały mi impulsu do większej pracy nad sobą przy jednoczesnym zachowaniu poczucia bezpieczeństwa i bezstronności podczas omawianych kwestii. Bez zawahania mogę oświadczyć, że jej umiejętności i kwalifikacje są na poziomie międzynarodowym, dlatego zdecydowanie rekomenduje Agatę na personalnego coacha.

~ Karol, menadżer projektów

rekomendacje

Coaching z Agatą był najcenniejszym doświadczeniem w drodze do mojego celu. Dzięki coachingowi wzrosło moje poczucie własnej wartości, wiara w siebie i swoje możliwości, a także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach biznesowych. Nasze sesje zmieniły moje podejście do klientów oraz spojrzenie na zarządzanie własną firmą oraz ludźmi.

~ Kamil Sikora, właściciel firmy

Agata stworzyła mi bardzo komfortową przestrzeń w której poczułem, zrozumiałem i uzdrowiłem siebie. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem tak sprzyjających warunków do samoobserwacji, a dzięki kierowaniu mojej uwagi przez Agatę, na kolejne elementy konstrukcji wewnętrznej postępy były systematyczne i trwałe. W kilka miesięcy uzyskaliśmy znacznie większe postępy w porównaniu do poprzednich lat moich samodzielnych działań. W pełni polecam profesjonalne wsparcie Agaty.

~ Piotr, właściciel firmy

Były momenty, gdy Agata nie pozwoliła mi uciec w strefę komfortu, tylko pomogła dotrzeć do sedna moich „problemów/wyzwań” dzięki przyciśnięciu mnie bardziej niż ja bym siebie przycisnął. Bo ja uciekałem od konfrontacji. Agata mogła odpuścić, ale tego nie zrobiła. Wiedza – żeby być coachem może niekoniecznie trzeba być ekspertem od życia klienta, ale trzeba być ekspertem od coachowania po czymś więcej niż jednym kursie. Agata tę wiedzę ma. Skuteczność – na koniec chcesz mieć rezultat. Oczywiście zależy też od Ciebie, ale dzięki pracy z Agatą do niego dotrzesz, jeżeli podejdziesz do tego na poważnie. Jeżeli ktoś mnie pyta o coacha, z którym chce przepracować głębszą zmianę i pracę ze sobą polecam Agatę.

~ Mariusz Kapusta, właściciel firmy

Agata świetnie nawiązuje kontakt i daje poczucie komfortu i zaufania podczas sesji. Jest bardzo nowatorska w podejściu do podejmowanych dyskusji. Jej szerokie interpersonalne kompetencje i świetna metodyka dodały mi impulsu do większej pracy nad sobą przy jednoczesnym zachowaniu poczucia bezpieczeństwa i bezstronności podczas omawianych kwestii. Bez zawahania mogę oświadczyć, że jej umiejętności i kwalifikacje są na poziomie międzynarodowym, dlatego zdecydowanie rekomenduje Agatę na personalnego coacha.

~ Karol, menadżer projektów

Coachów i trenerów zapraszam do zapoznania się z grą „Wartości bez tabu”

Coachów i trenerów zapraszaM do zapoznania się z grą „Wartości bez tabu”

Jeżeli to, co tutaj przeczytałaś/przeczytałeś zainteresowało Cię, identyfikuje Twoje wyzwania, odpowiada na Twoje potrzeby – napisz lub zadzwoń do mnie i umów się na sesję konsultacyjną.

 

agata@corelacje.pl

+48 609 210 461